Καλωσορίσατε στους Moss Fallon

  • gb
  • gr

Η εταιρεία μας αποτελεί ένα νομικό οίκο εξιδεικευμένο σε υποθέσεις διαζυγίων αλλά και άλλων υποθέσεων οικογενειακού δικαίου, όπως σύνταξη προγαμιαίων συμφωνητικών εγγράφων αλλά και ζητημάτων που αφορούν γονική μέριμνα και γενικά ζητήματα τέκνων.

Ενεργούμε κατ’ εντολή μιας ευρείας κατηγορίας πελατών, προερχόμενων από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα, τόσο κατοίκων Ηνωμένου Βασιλείου όσο και εκτός σε παγκόσμια βάση.

Πως ενεργούμε:

Ενεργούμε εκ μέρους φυσικών προσώπων και ιδιωτών όπως επίσης και εκ μέρους διαχειριστών και εντολοδόχων σχετικά με όλες τις πτυχές του Οικογενειακού Δικαίου.

Σχετικά με εμάς:

Τομείς εξειδίκευσης αποτελούν τα διαζύγια, οι χωρισμοί χωρίς την ύπαρξη γάμου, η λύση συμφώνων κοινωνικής συμβίωσης, ζητήματα τέκνων αλλά και άλλων νομικών θεμάτων σε όλο το φάσμα του οικογενειακού δικαίου. Στο πελατολόγιο μας εντάσσονται πρόσωπα από όλες τις εθνικότητες και κοινωνικές τάξεις, τόσο από περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων όσο και μέχρι εύπορων οικονομικών καταστάσεων.

Διατηρούμε στενή συνεργασία με άλλους εξειδικευμένους νομικούς οίκους με σκοπό να μπορούμε να παρέχουμε συνεχή και απρόσκοπτη συμβουλή και υπηρεσίες όπου σε υποθέσεις διαζυγίων αλλά και σε άλλες υποθέσεις εμπλέκονται ζητήματα φόρων, εμπιστευμάτων, κληρονομιών και διαχείρισης περιουσιών αλλά και μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Σε κατάλληλες προς τούτο περιπτώσεις μπορεί να διευθετηθεί η καταβολή της αμοιβής μας κατά την ολοκλήρωση της υπόθεσης σας αντί για την τυπική διαδικασία μέσω προκαταβολής.

Η σχέση με τον δικηγόρο σας, στο νομικό μας οίκο, βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Προς τούτο προσφέρουμε μια πρώτη επίσκεψη γνωριμίας μαζί σας χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής και χωρίς ανάληψη οιασδήποτε υποχρέωσης, ώστε να δοθεί σε αμφότερες τις πλευρές, τόσο σε εσάς όσο και σε εμάς, η ευκαιρία να αποφασίσουμε εάν μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά.

Στεγαζόμαστε στην περιοχή Mayfair ενώ παράλληλα διατηρούμε και γραφείο πλησίον της περιοχής Marlborough στο Wiltshire. Είμαστε πρόθυμοι να συναντηθούμε με πελάτες είτε σε οιοδήποτε από τα γραφεία μας είτε σε χώρο άλλο που θα καθορίσει ο πελάτης.

Σοφία Λούκα:
Ειδικότητα:

Η Σοφία έχει εμπειρία σε όλους τους τομείς του Οικογενειακού Δικαίου και ειδικότερα σε υποθέσεις με περίπλοκα οικονομικά ζητήματα. Συμμετείχε στην προετοιμασία και χειρισμό σημαντικού αριθμού υποθέσεων που αφορούσαν μεταξύ άλλων εμπιστεύματα και εταιρικές δομές και επιχειρήσεις.

Η Σοφία έχει επίσης εμπειρία σε ζητήματα τέκνων, περιλαμβανομένων ζητημάτων διευθέτησης γονικής μέριμνας και διαμονής όπως επίσης και οικονομικών θεμάτων διατροφής. Κατά την διάρκεια της απόκτησης του πτυχίου της νομικής απέκτησε εμπειρία στον οίκο Dawson Cornwell, που αποτελεί εξιδεικευμένο σε θέματα οικογενειακού δικαίου, οίκο, με ιδιαίτερη ενασχόληση τις υποθέσεις απαγωγής τέκνων.

Μιλά άπταιστα την ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Καριέρα:

Η Σοφία φοίτησε στο King’s London College και ολοκλήρωσε την πρακτικής της το 2017 στο BPP London.

Εντάχθηκε στον οίκο μας Moss Fallon το 2018 ως εκπαιδευόμενη δικηγόρος, έχοντας ήδη αποκτήσει εμπειρία από τον οίκο Stewarts, στο τμήμα Διαζυγίων και Οικογενειακών θεμάτων. Κατά την εργασία της στον οίκο Stewarts, ενεπλάκη και ασχολήθηκε με την προετοιμασία για την παρουσίαση στο Εφετείο της υπόθεσης Kelly v Pyres [2018] EWCA Civ 1368, με αναφορά σε ζητήματα δικαιοδοσίας και επιλογής για ευνοϊκότερη δικαιοδοσία.

Η Σοφία αναμένεται να λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τον Νοέμβριο του 2019.

Προσωπικότητα:

Η Σοφία προσπαθεί να εξισορροπήσει την επαγγελματικής της ζωή με σωματική άσκηση. Της αρέσει να ταξιδεύει, να μαγειρεύει για την οικογένεια της και φίλους και να ασχολείται με την γιόγκα.

  • What We Do

    We act for private individuals and trustees in respect of all aspects of family law.

    Read more
  • Who We Are